Základová doska na kľúč má rozhodne svoje plusy. Odbornosť a kvalitu práce máte zaručenú.. Dnes už nie je problém získať dostatok informácií na to, aby výsledok bol minimálne uspokojivý. Základné parametre základovej dosky určí  statik v statickom posudku, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. 

Samotná základová doska je tvorená betónom. Pod ňou sa  nachádza nemenej významná časť základov – izolácia, ktorá tvorí kontaktnú vrstvu medzi betónovou časťou stavby a podložím (pôdou). Izolácia chráni stavbu od vplyvov podzemných vôd, vlhka a zároveň zabraňuje únikom tepla zo stavby. Pri našich montovaných  stavbách  už v tomto štádiu výstavby používame len kvalitné a certifikované materiály zaručujúce budúce nízkoenergetické parametre . 

Celý proces  výstavby základovej dosky trvá cca 5 dní, následne základová doska musí dočkať tzv. technologické dozrenie, ktoré trvá cca  tri týždne.

Napíšte nám Zavolajte nám